Innovatie

Verbeelding kent geen grenzen

De waarde van InnoProfs

InnoProfs levert professionele proces- en projectmanagers aan bedrijven, instellingen en samenwerkingsverbanden die aan de slag willen met het vertalen van (nieuwe) kennis en kunde naar nieuwe businessmodellen. Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat InnoProfs haar opdrachtgevers helpt om de weg van wetenschap naar waarde eerder, sneller en beter te doorlopen.

In de projecten die InnoProfs voor haar klanten uitvoert zijn altijd meerdere spelers betrokken die voldoende van hun eigen belang moeten herkennen. Juist het balanceren van de verschillende belangen, het gezamenlijk definiëren van een collectief belang en het borgen van draagvlak voor de beweging daar naartoe is de meerwaarde van InnoProfs.